blue acer.jpg

Your Magentyc Friend
Potrošački krediti bez odlaska u banku!!!

 

Kupujte bez opterećenja!

Krediti se odobravaju svim kreditno sposobnim građanima, državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima. Kredit se odobrava u namenu kupovine svih vrsta roba i usluga za koje ne postoji zakonsko ograničenje, na osnovu profakture. Kredit se moze iskoristiti u namenu kupovine računara.

Kriterijumi za odobravanje kredita:

Starosna granica

  • minimum 22 godine
  • maksimum 68 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta
Radni staž
  • radni odnos na neodređeno vreme, najmanje jedna godina kod istog poslodavca

Iznos kredita: do 100-3000 evra
Rata kredita ne može biti manja od 10 evra.

Rok otplate:
  • od 6 meseci
  • do 36 meseci

Kamatna stopa:

 

  • Prema poslovnoj politici banke

 

Kreditna sposobnost:

Maksimalna visina mesečnog anuiteta može iznositi do 30% redovnih neto mesečnih prihoda tražioca kredita uključujući ostale mesečne obaveze.

Otplata kredita:

Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim ratama. Sa korisnikom kredita se ugovara devizna klauzula, odnosno visina mesečne rate se usklađuje sa zvaničnim srednjim kursom NBS za evro.